Đào tạo về Hoạt động nhóm thông qua thực hành nhóm di chuyển vòng Hula Hoop

Ngày 11/09/2018, Cán bộ CNV Công ty TNHH Ắc Quy gS Việt Nam (GSV) tham dự khóa học đào tạo ngắn về phát huy tinh thần làm việc nhóm được đào tạo bởi Giáo sư Yumiko Kawanashi– Giám Đốc Viện Nghiên Cứu EAP đến từ Nhật Bản.

Tham dự đào tạo là các quản lý cấp trung và cấp cao. Thực hành hoạt động nhóm thông qua việc di chuyển vòng Hula Hoop bằng cách các nhóm với số lượng người tăng dần, ban đầu là 1 nhóm 4 người, sau tăng lên 1 nhóm 8 người, 12 người… và thực hành vai trò người lãnh đạo nhóm và thành viên nhóm. Khi số người tăng lên thì việc cùng nhau di chuyển cái vòng Hula Hoop đi đến chỗ khác trở nên phức tạp và khó khăn hơn, khi đó những yếu tố cần thiết để phát huy hoạt động nhóm cần phải được vận dụng để người trưởng nhóm có thể điều khiển, dẫn dắt đội những bạn còn lại nhắm mắt cùng dùng tay nâng chiếc vòng Hula Hoop di chuyển đến nơi quy định một cách thành công.

Thông qua buổi học không nặng về lý thuyết nhưng người học tự thấm nhuần nhiều yếu tố để góp phần làm nên 1 nhóm hoạt động tốt. Đó là phải bầu ra 1 lãnh đạo nhóm, thiết lập quy định nhóm, mục tiêu hoạt động, chiến lược hoạt động, phân công công việc rõ ràng, các thành viên giao tiếp tốt với nhau, cùng đồng thuận vì mục tiêu chung, hỗ trợ các điểm yếu của từng thành viên,…

Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam tham gia khóa học Hula Hoop.

Trang 5 / 60 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »