THÔNG BÁO VÀ XIN SỰ ĐỒNG Ý VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA ỨNG VIÊN

Bằng cách nộp hồ sơ ứng tuyển cho Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào, bạn xác nhận hiểu rõ các nội dung liên quan tới thông báo xin sự đồng ý về xử lý dữ liệu cá nhân, tự nguyện đồng ý với việc Ắc Quy GS Việt Nam (GSV) và các bên có liên quan khác xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm các dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin của những Người liên quan của bạn như: người trong mối quan hệ gia đình (cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh, chị em); người quản lý trước của bạn; giáo viên, giảng viên của bạn, dữ liệu liên quan tới tài khoản mạng xã hội và hoạt động tương tác với fanpage của chúng tôi …; và các loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật bằng phương thức tự động hay thủ công, cho các mục đích:

  • Tìm kiếm ứng viên phù hợp cho các vị trí công việc tại GSV
  • Quản lý thông tin ứng viên ứng tuyển vào các vị trí công việc tại GSV
  • Quảng bá hình ảnh trong các sự kiện phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng của Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam

Bạn đồng ý rằng sẽ thông báo và xin sự đồng ý của những Người liên quan của bạn theo quy định của pháp luật về việc bạn sẽ cung cấp một số dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi để phục vụ các mục đích nêu trên.

Xin lưu ý rằng việc bạn không đồng ý có thể ảnh hưởng đến khả năng được tuyển dụng của bạn

Vì mục đích mô tả trên đây, Ắc Quy GS Việt Nam có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên cung cấp dịch vụ và các bên khác có liên quan. Ắc Quy GS Việt Nam không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ắc Quy GS Việt Nam và các bên cung cấp dịch vụ của Ắc Quy GS Việt Nam có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tới một địa điểm nằm ngoài Việt Nam hoặc sử dụng một địa điểm nằm ngoài Việt Nam để xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích xử lý bạn đã đồng ý.

Bạn có quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình theo pháp luật hiện hành, như quyền được đồng ý và rút lại sự đồng ý, được thông báo, được truy cập, chỉnh sửa, cung cấp, xóa dữ liệu cá nhân, được hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu cá nhân, được tự bảo vệ, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi tại theo Thông tin liên lạc phía dưới

Ngoài ra, bạn còn có các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ trong thời hạn cần thiết cho các mục đích xử lý đã nêu, trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác. GSV cũng áp dụng các biện pháp kỹ thuật, vật lý và quản lý phù hợp để bảo vệ và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn

Ắc Quy GS Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành; tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn rằng các biện pháp này có thể ngăn chặn mọi hành vi truy cập bất hợp pháp dữ liệu cá nhân bởi các bên thứ ba như tin tặc.

Trường hợp bạn không đồng ý hoặc có bất kỳ ý kiến nào khác liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin chi tiết khác được đề cập tại tài liệu này vui lòng liên hệ GSV theo:

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam – Bộ phận Tuyển dụng

  • Email: adm@gsbattery.vn
  • Điện thoại: Văn phòng chính và nhà máy Bình Dương 1 (0274) 3756 360                     (Số máy lẻ: 187,112)
  • Điện thoại: Văn phòng nhà máy Bình Dương 2 (0274) 3756 360                                     (Số máy lẻ: 511,572)
  • Fanpage: https://www.facebook.com/gsbatteryvn