SỬ DỤNG BÌNH ẮC QUY ACID

- Đổ dung dịch acid sunfuric đúng mức quy định (tới mức UPPER LEVEL).
- Tỷ trọng điện dịch ở 20ºC:

  • Cho bình ô tô: 1.250 - 1.270.
  • Cho bình xe gắn máy: 1.270 ~ 1.290.

 

- Sau khi đổ dung dịch xong, để bình đứng yên 15 phút và châm thêm acid nếu mức Acid rút xuống.

 

- Sạc bình với cường độ dòng điện bằng 1/10 dung lượng bình

- Thời gian sạc bình mới khoảng 30 phút là đủ.

 

Trong quá trình sử dụng, kiểm tra mức điện dịch và châm thêm nước cất để giữ mức điện dịch thích hợp (UPPER LEVEL).
* Cảnh báo:

  • Chỉ thêm nước cất, tuyệt đối không châm thêm acid.
  • Không được sử dụng bình ắc qui có mức điện dịch thấp hơn LOWER LEVEL, bởi vì nó có thể gây ra cháy nổ.
  • Không được châm quá mức UPPER LEVEL, dung dịch có thể tràn ra ngoài và gây hư hỏng hoặc gây cháy