Hội Nghị Khách Hàng Và Tổ Chức Tour Du Lịch Nước Ngoài Cho Các Nhà Phân Phối Thuộc Khu Vực Phía Nam - Năm 2011

Công Ty TNHH ẮC Quy GS Việt Nam tổ chức hội nghị khách hàng tại Khách sạn StarCity – Tp.Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 10 năm 2011 và 2 tour du lịch nước ngoài : Úc ; Singapore – Malaysia từ ngày 21/10/2011 đến ngày 26/10/2011 cho các Nhà phân phối thuộc khu vực các tỉnh Phía Nam.

Trang 1 / 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »