Phòng Công nghệ thông tin Công ty GS-YUASA đến Công ty GS Việt Nam

Vào ngày 22 và 23/8/2011 Ông Yoshinobu Koyama và ông Akichika Morimoto phòng công nghệ thông tin của Công ty GS-Yuasa đến thăm và xác nhận thông tin của hệ thống mạng tại Công ty Ắc Quy GS Việt Nam.

Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »