Kiểm toán viên công ty GS Yuasa Nhật Bản viếng thăm Công ty Ắc quy Việt Nam

Vào ngày 18/10/2011 có: Ngài Tadashi Shimizu (Kiểm toán viên công ty GS Yuasa Nhật Bản) kiểm tra các quy định, cách thức làm việc, tình hình kinh doanh hiện nay và viếng thăm nhà máy (Bình Dương và Đồng Nai).

Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »