Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam vinh dự nhận bằng khen từ Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2012.

Ngày 17/05/2013, Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam đã vinh dự là một trong số ít những công ty được nhận bằng khen từ Bộ Trưởng Bộ Tài Chính vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2012.

Đây là một niềm tự hào to lớn đối với Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam, và cũng là động lực để Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam không ngừng nổ lực, phát triển đúng theo chính sách của nhà nước Việt Nam. Xây dựng một hình ảnh công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam luôn tuân theo pháp luật, đây chính là một trong những tiêu chí hàng đầu của GSV.

 

Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »