Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam nhận được Giấy Xác Nhận Việc Đã Thực Hiện Các Công Trình, Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Phục Vụ Giai Đoạn Vận Hành của Dự Án “ Mở Rộng Nhà Máy Ắc Quy GS Việt Nam.”

Ngày 20/03/2014 vừa qua, Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam đã chính thức nhận được : Giấy Xác Nhận Việc Đã Thực Hiện Các Công Trình, Biện pháp Bảo Vệ Môi Trường Phục Vụ Giai Đoạn Vận Hành của dự án “ Mở rộng nhà máy Ắc Quy GS Việt Nam”, do Bộ Tài Nguyên Môi Trường – Tổng Cục Môi Trường cấp.

Mặc dù nền kinh tế chung toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, nhưng Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam vẫn không ngừng đầu tư mở rộng quy mô nhà máy, trang thiết bị và cơ sở vật chất nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất của công ty đáp ứng mức tiêu thụ của thị trường. Song song với việc đầu tư phát triển công ty, GSV luôn chú trọng đầu tư xây dựng các công trình, biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo luôn phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Điều đó đã được minh chứng rõ ràng hơn thông qua Giấy chứng nhận do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường – Tổng Cục Môi Trường cấp cho GSV lần này, đã xác nhận:

1. GSV đã hoàn thành đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Mở rộng nhà máy Ắc Quy GS Việt Nam”

2. GSV có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường – Tổng Cục Môi Trường liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường trong giai đoạn tiếp theo của dự án.
Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »