Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam đã chính thức có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất và Tài Sản Gắn Liền Với Đất tại nhà máy Kinsplastic vào ngày 18/09/2013.

Ngày 18/09/2013 vừa qua Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam đã chính thức  nhận được giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất và Tài Sản Gắn Liền Với Đất đối với nhà máy Kinsplastic tại địa chỉ: 38, đường số 06, KCN Việt Nam – Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Và ngay sau đó, ngày 19/09/2013, đại diện của Công Ty TNHH Kinsplastic Việt Nam, và đại diện của Ngân Hàng UOB đã đến gặp và có buổi bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu của nhà máy Kinsplastic cho Ban lãnh đạo Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam .

Buổi gặp gỡ và làm việc này đã khẳng định hoàn toàn quyền sở hữu và sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất của Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam, đối với toàn bộ nhà máy Kinsplastic. Với diện tích hơn 2 hecta, Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam đang xây dựng và cải tạo nhà máy Kinsplastic thành nhà máy số 2 của Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam. Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11/2013 và sẽ được đưa vào hoạt động vào khoảng cuối năm 2013. Thành công của dự án này sẽ mở ra một thời kì mới cho Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam, thời kì: Không ngừng xây dựng, không ngừng phát triển.

 

Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »