Công Ty Ắc Quy GS Việt Nam Tham Gia Hội Thao Phòng Cháy Chữa Cháy Tỉnh Bình Dương Năm 2011

Nhằm xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và dân phòng mạnh về tổ chức, giỏi về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trên từng địa bàn trong tỉnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân. Sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội thao PCCC tỉnh Bình Dương 2011 vào ngày 17/9/2011 tại trung tâm thành phố mới Bình Dương. Công ty Ắc Quy GS Việt Nam tham gia với 23 thành viên và đứng thứ 6 trong 64 đội.

Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »