Ban giám đốc Công ty Ắc quy Siam GS Thái Lan viếng thăm Công ty Ắc quy GS Việt Nam.

Vào ngày 11/10/2011 có:

Ngài  Phornthep Phornprapha (Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Ngài  Prakasit Phornprapha (Giám Đốc)

Ngài  Somsak Bunmi (Giám Đốc)

Ngài  Kirk Kiatfuengfuengfoo (Trưởng phòng bán hàng)

Công ty Ắc quy Siam GS (một trong những công ty lớn tại Thái Lan là thành viên của GS-YUASA) đến thăm Công ty Ắc quy GS Việt Nam.

Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »