ẮC QUY GS ĐẠT CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025:2005 (YÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM)

Ngày 08/04/2015, Văn phòng Công Nhận Chất Lượng – Bộ Khoa Học & Công Nghệ đã cấp chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 (Vilas 832) cho “Trung Tâm Thử Nghiệm Tính Năng - Ắc quy GS Việt Nam”

Việc áp dụng “Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025:2005” giúp “Trung Tâm Thử Nghiệm Tính Năng - Ắc quy GS Việt Nam” cung cấp các kết quả thử nghiệm có giá trị về mặt kỹ thuật nhằm kiểm soát chất lượng toàn diện cho sản phẩm và gia tăng sự tin cậy, mức độ hài lòng cho khách hàng

“Trung Tâm Thử Nghiệm Tính Năng - Ắc quy GS Việt Nam” có thể thực hiện đầy đủ các phép thử tính năng cho bình ắc quy theo: TCVN 7916-1:2008(IEC 60095-1:2006), JIS 5301:2006, QCVN 47:2012/BGTVT,…

Phương châm hoat động của Trung Tâm Thử Nghiệm Tính Năng - Ắc quy GS Việt Nam là “Chính xác – Trung Thực – Chuyên nghiệp”  một lần nữa thể hiện GSV luôn nỗ lực không ngừng nâng cao & đảm bảo chất lượng sản phẩm với mục tiêu phát triển bền vững.

Tham khảo tại:

http://www.boa.gov.vn/to-chuc-duoc-cong-nhan/phong-thi-nghiem/trung-tam-thu-nghiem-tinh-nang--ac-quy-gs-viet-nam-2679


Trang 1 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »