MF Battery 75D23R (12V-65Ah)

Code:MF GS 75D23R
Bình điện ô tô, bình điện xe tải chất lượng Nhật Bản GS 75D23R

Technical Details

 Item model : MF GS  75D23R
 Jis code  75D23R
 Voltage :  12V
Capacity :  65Ah (20HR)/ 52Ah (5HR)
Product Dimensions (Length x Width x Height x Total Height) :  230 x 171 x 200 x 225(mm)
Using for: :

 

  • Chevrolet: Aveo
  • Isuzu: Lander, Trooper
  • Ford: Laser

Products of the same group

LN4 (DIN80L)

LN4 (DIN80L)

Code:LN4
MF DIN45L-LBN (12V, 45Ah)

MF DIN45L-LBN (12V, 45Ah)

Code:MF DIN45L-LBN
MF GS 40B19R (12V, 35Ah)

MF GS 40B19R (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19R
MF 40B19L (12V, 35Ah)

MF 40B19L (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19L
MF 40B19L(S) (12V, 35Ah)

MF 40B19L(S) (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19L(S)
MF 44B19L

MF 44B19L

Code:MF GS 44B19L
Page 1 of 3 1 2 3 »