MF Battery 46B24R (12V-45Ah)

Code:MF GS 46B24R
Bình điện ô tô, bình điện xe tải chất lượng Nhật Bản GS 46B24R

Technical Details

 Item model :  MF GS 46B24R
 Jis code 45B24R 
 Voltage :  12V
Capacity :  45Ah
Product Dimensions (Length x Width x Height x Total Height) :  238 x 129 x 227 (mm)
Using for: :
  • Honda:Concerto, Integra

Products of the same group

LN4 (DIN80L)

LN4 (DIN80L)

Code:LN4
MF DIN45L-LBN (12V, 45Ah)

MF DIN45L-LBN (12V, 45Ah)

Code:MF DIN45L-LBN
MF GS 40B19R (12V, 35Ah)

MF GS 40B19R (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19R
MF 40B19L (12V, 35Ah)

MF 40B19L (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19L
MF 40B19L(S) (12V, 35Ah)

MF 40B19L(S) (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19L(S)
MF 44B19L

MF 44B19L

Code:MF GS 44B19L
Page 1 of 3 1 2 3 »