MF Battery 105D31R (12V-90Ah)

Code:MF GS 105D31R
Bình điện ô tô, bình điện xe tải chất lượng Nhật Bản GS 105D31R

Technical Details

 Item model :  MF GS 105D31R
 Jis code  105D31R
 Voltage :  12V
Capacity :  90Ah
Product Dimensions (Length x Width x Height x Total Height) :  306*173*204*225 (mm)
Using for: :

 

  • PMC: Pronto, Premio, Captiva LTZ, Orlando LTZ
  • Ford: Explorer
  • Lexus: LS400, LS460

Products of the same group

LN4 (DIN80L)

LN4 (DIN80L)

Code:LN4
MF DIN45L-LBN (12V, 45Ah)

MF DIN45L-LBN (12V, 45Ah)

Code:MF DIN45L-LBN
MF GS 40B19R (12V, 35Ah)

MF GS 40B19R (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19R
MF 40B19L (12V, 35Ah)

MF 40B19L (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19L
MF 40B19L(S) (12V, 35Ah)

MF 40B19L(S) (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19L(S)
MF 44B19L

MF 44B19L

Code:MF GS 44B19L
Page 1 of 3 1 2 3 »