MF Battery 105D31L (12V-90Ah)

Code:MF GS 105D31L
Bình điện ô tô, bình điện xe tải chất lượng Nhật Bản GS 105D31L

Technical Details

 Item model :  MF GS 105D31L
 Jis code  105D31L
 Voltage :  12V
Capacity :  90Ah (20HR)/72Ah (5HR)
Product Dimensions (Length x Width x Height x Total Height) :  306*173*204*225 (mm)
Using for: :
  • Kia: Sorento, Sedona, Pregio
  • Mitsubishi: Triton GLS, Hiace, Hilux
  • Lexus: GX470, LX470, GX570, GX460

Products of the same group

LN4 (DIN80L)

LN4 (DIN80L)

Code:LN4
MF DIN45L-LBN (12V, 45Ah)

MF DIN45L-LBN (12V, 45Ah)

Code:MF DIN45L-LBN
MF GS 40B19R (12V, 35Ah)

MF GS 40B19R (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19R
MF 40B19L (12V, 35Ah)

MF 40B19L (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19L
MF 40B19L(S) (12V, 35Ah)

MF 40B19L(S) (12V, 35Ah)

Code:MF GS 40B19L(S)
MF 44B19L

MF 44B19L

Code:MF GS 44B19L
Page 1 of 3 1 2 3 »