MF Battery 55D23R (12V-60Ah)

Code:MF GS 55D23R
Bình điện ô tô, bình điện xe tải chất lượng Nhật Bản GS 55D23R

Technical Details

 Item model :  MF GS 55D23R
 Jis code 55D23R 
 Voltage :  12V
Capacity :  60Ah (20HR)/ 48Ah (5HR)
Product Dimensions (Length x Width x Height x Total Height) :  232 x 173 x 225(mm)
Using for: :

 

 • Chevrolet: Aveo
 • Isuzu: Lander, Trooper
 • Ford: Laser
 •  


  Products of the same group

  LN4 (DIN80L)

  LN4 (DIN80L)

  Code:LN4
  MF DIN45L-LBN (12V, 45Ah)

  MF DIN45L-LBN (12V, 45Ah)

  Code:MF DIN45L-LBN
  MF GS 40B19R (12V, 35Ah)

  MF GS 40B19R (12V, 35Ah)

  Code:MF GS 40B19R
  MF 40B19L (12V, 35Ah)

  MF 40B19L (12V, 35Ah)

  Code:MF GS 40B19L
  MF 40B19L(S) (12V, 35Ah)

  MF 40B19L(S) (12V, 35Ah)

  Code:MF GS 40B19L(S)
  MF 44B19L

  MF 44B19L

  Code:MF GS 44B19L
  Page 1 of 3 1 2 3 »