GSV THAM DỰ HỘI THẢO VỀ THU HỒI, XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ

GSV vinh dự được mời tham dự hội thảo “Xây dựng chính sách, pháp luật về thu hồi sản phẩm thải bỏ tại Việt Nam” vào ngày 25 tháng 11 năm 2014 do Ban dự thảo luật – Tổng cục Môi trường  nhận thấy được sự quan tâm của Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam trong việc tham gia hoạt động thu hồi ắc quy thải bỏ vì mục đích bảo vệ môi trường theo tinh thần của Luật môi trường mới.

Tại hội thảo, GSV đã đóng góp những ý kiến liên quan đến việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ như cần quy định rõ việc thiết lập hệ thống điểm thu hồi, đơn giản hóa các thủ tục thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ (xuất hóa đơn, chứng từ, giấy phép kinh doanh việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ…), quy định giá trần cho sản phẩm thu hồi nhằm ổn định thị trường và tránh cạnh tranh không lành mạnh.

GSV cũng đánh giá cao những hành động thiết thực của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về thu hồi, xử lý ắc quy thải bỏ bởi Việt Nam là quốc gia đầu tiên của các nước Đông Nam Á đi đầu trong hoạt động thu hồi này nhằm mục đích bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, GSV sẽ phối hợp để tích cực tham gia hoạt động thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ này.

Buổi hội thảo cũng là một cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ và nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc bảo vệ môi trường
Trang 7 / 60 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »