Thông tin sử dụng an toàn


 
Không để bình ắc quy gần lửa, tia lửa điện hoặc tàn thuốc đang cháy…  
Sử dụng kính khẩu trang và bao tay khi thao tác với bình ắc quy để ngăn dung dịch acid vào mắt hoặc da
 
Để xa tầm với của trẻ em  
Giữ bình ắc quy sạch, tránh dung dịch ra ngoài bình gây ăn mòn thiết bị kim loại  
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng  
Trong quá trình sạc, bình ắc quy phát sinh khí có thể gây nổ. Tránh mọi nguồn phát sinh tia lửa trong quá trình sử dụng