GS Battery N150 (12V-150Ah)

Code:N150
Bình ắc quy ô tô, ắc quy xe tải chất lượng Nhật Bản GS N150

Technical Details

 Item model :  N150
 JIS model :  145G51
 Voltage :  12V
Capacity :  150Ah
Product Dimensions (Length x Width x Height) :  508 x 222 x 257 (mm)
Using for: :
  • Bus 40 - 50 seats: Thaco, Hyundai, Samco
  • Truck 8 - 19 tons

Page 1 of 3 1 2 3 »