GS Battery N50 (12V-50Ah)

Code:N50
Bình ắc quy ô tô, ắc quy xe tải chất lượng Nhật Bản GS N50

Technical Details

 Item model :  N50
 JIS model :  48D26R
 Voltage :  12V
Capacity :  50Ah
Product Dimensions (Length x Width x Height) :  260 x 173 x 225 (mm)
Using for: :
  • Mitsubishi: Pajero, Zinger
  • Mazda: BT-50

Page 1 of 2 1 2 »