Thông báo về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM

Được cập nhật lần cuối ngày 01 tháng 07 năm 2023

Bằng việc chấp thuận với Chính sách quyền riêng tư ("Chính Sách") này, bạn đồng ý cho phép GSV sử dụng những dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và phương thức được nêu tại đây. Trường hợp bạn không đồng ý hoặc có bất kỳ ý kiến nào khác liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin chi tiết khác về Chính Sách, vui lòng thông tin lại với GSV tại mục Liên Hệ

Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam ("GSV", "chúng tôi") cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này cung cấp cho bạn thông tin về việc GSV xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào bao gồm nhưng không giới hạn khi: (i) bạn đến một nhà phân phối; bạn truy cập, sử dụng và cung cấp thông tin qua các website của GSV; bạn tải về và sử dụng các ứng dụng, sử dụng các thiết bị cảm biến; bạn liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ do GSV cung cấp hoặc tham gia các chương trình hoặc sự kiện khác do chúng tôi tổ chức (như từ các cuộc thi, trò chơi, chương trình khuyến mại, sự kiện, hội chợ và triển lãm, chương trình từ thiện, các hoạt động cộng đồng hoặc xã hội được chúng tôi tổ chức hoặc tham gia, từ tương tác của bạn với chúng tôi (ví dụ thông qua mạng xã hội, trả lời câu hỏi khảo sát, đăng ký tham dự sự kiện và/hoặc nhận giải...), (gọi chung là "Tương Tác"), và (ii) chúng tôi thu thập từ bên thứ ba khác. Chính Sách này cũng nêu rõ các quyền của bạn về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các thông tin cụ thể hơn về quyền của bạn được nêu tại mục Lựa Chọn và Các Quyền của Bạn.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp thêm các thông tin cho bạn trong quá trình chúng tôi tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, và khi chúng tôi thấy việc cung cấp thông tin một cách phù hợp và đúng lúc là hữu ích.

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập và xử lý

Dữ liệu cá nhân là thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể ("Dữ Liệu Cá Nhân"). Dựa vào nguồn thu thập, Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau đây:

Dữ liệu cá nhân cơ bản:

 • Thông tin liên hệ hoặc thông tin nhận dạng cá nhân: như họ tên, ngày sinh, giới tính, chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp (bao gồm cả chức vụ, nơi đang công tác), trình độ học vấn, người sử dụng lao động, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ, hình ảnh của cá nhân, điện thoại, thông tin liên hệ khẩn cấp, email, hộ chiếu, giấy căn cước công dân (hoặc số nhận dạng cá nhân khác bao gồm, nhưng không giới hạn, cả thông tin về ngày cấp, nơi cấp và cơ quan cấp), số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, tài khoản mạng xã hội, và giấy phép lái xe
 • Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng
 • Thông tin để tạo hồ sơ người dùng: như tên người dùng, mật khẩu, PIN hoặc câu hỏi bảo mật và câu trả lời;
 • Thông tin về sản phẩm: mã tên sản phẩm, ngày sản xuất sản phẩm, số lot sản phẩm, barcode, QR code sản phẩm;
 • Tiện ích mạng xã hội: Các website và ứng dụng di động của chúng tôi bao gồm cả các tính năng mạng xã hội được kết nối với nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Google Plus, Pinterest, YouTube và các nền tảng khác. Những tính năng này có thể thu thập thông tin về địa chỉ IP của bạn và các trang mà bạn truy cập trong website của chúng tôi, và các nền tảng này có thể tạo các cookie hoặc sử dụng các công nghệ theo dõi khác. Các tính năng và tiện ích mạng xã hội có thể được thiết lập bởi một bên thứ ba hoặc được thiết lập trực tiếp trên website của chúng tôi. Tương tác của bạn với những tính năng đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các chính sách quyền riêng tư của các công ty cung cấp các tính năng này;
 • Bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào khác mà bạn nhập vào hoặc quyết định cung cấp cho chúng tôi khi bạn Tương Tác với GSV bao gồm nhưng không giới hạn bởi tình trạng gia đình, sở thích, hành vi, thắc mắc, khiếu nại, ý kiến, chữ ký, ảnh, video và vị trí của bạn.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:

 • Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc
 • Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân
 • Thông tin tài chính: như số tài khoản ngân hàng, tên tài khoản, tên ngân hàng và địa chỉ thanh toán của bạn, thu nhập, nguồn tài chính mua xe, thông tin tài chính khác;
 • Thông tin thanh toán: Thẻ tín dụng, phương thức thanh toán (Tiền mặt/Chuyển khoản/Trả góp).
 • Thông Tin Về Địa Điểm. Chúng tôi nhận thông tin về địa điểm từ các thiết bị mà bạn sử dụng để kết nối với (các) website của GSV hoặc bạn sử dụng để lưu hoặc truy cập ứng dụng của GSV. Thông tin về địa điểm có thể có được thông qua việc sử dụng các tính năng định vị vị trí địa lý trong các thiết bị của bạn hoặc các thiết bị cảm biến hoặc thông qua các phương thức khác như sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định khu vực địa lý chung của bạn;


Nguồn thu thập Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào khi bạn Tương Tác với chúng tôi. Bạn có trách nhiệm đảm bảo những dữ liệu bạn cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật dữ liệu nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn theo quy định của việc sử dụng dịch vụ tương ứng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn cung cấp dữ liệu không chính xác, không cập nhật, hoặc không đầy đủ.

Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của họ cho GSV và đối với việc GSV sử dụng các Dữ Liệu Cá Nhân đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Bạn cũng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà bạn cung cấp cho GSV sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (i) bí mật nhà nước, (ii) bí mật kinh doanh; và (iii) bất cứ thông tin nào khác mà bạn không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.

Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn các nhà cung cấp dịch vụ (như bảo hiểm, trả góp, tín dụng...), đối tác, các chương trình giới thiệu, các nguồn công khai có sẵn; và/hoặc khi có một người dùng khác cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi theo sự ủy quyền và/hoặc đồng ý của bạn trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại, các chương trình từ thiện cộng đồng, giấy tờ cung cấp thông tin, v.v. Khi chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tin mà chúng tôi thu thập tự động

Chúng tôi cũng thu thập thông tin và dữ liệu ở dạng (1) camera ghi nhận tự động những hình ảnh khi bạn đến tham dự tại công ty chúng tôi hoặc các sự kiện mà chúng tôi tham gia tổ chức….(2) không cho phép định danh một cá nhân cụ thể. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao, và tiết lộ các thông tin không phải là Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào.

Để lấy ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, vv...) mà bạn sử dụng để kết nối với (các) website của GSV hoặc bạn sử dụng để lưu trữ hoặc truy cập ứng dụng của GSV. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ những thiết bị này có thể bao gồm số sê-ri, các số nhận dạng thiết bị, địa chỉ MAC của thiết bị, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, phiên bản phần cứng, hệ điều hành, thông tin về kết nối, và phiên bản của ứng dụng. Khi bạn sử dụng và/hoặc tương tác với (các) website của GSV hoặc ứng dụng, chúng tôi cũng có thể ghi lại một số thông tin và lưu trữ thông tin đó trong các tệp tin nhật ký (log files). Các thông tin này có thể bao gồm các trang nguồn và trang truy cập cuối cùng, chỉ dấu về thời gian và ngày tháng, các cụm từ tìm kiếm và dữ liệu về trình tự các trang truy cập;

Nếu chúng tôi tổng hợp các thông tin không phải là Dữ Liệu Cá Nhân với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, các thông tin được tổng hợp đó sẽ được chúng tôi quản lý và sử dụng như là Dữ Liệu Cá Nhân.

Cách thức và Mục đích xử lý dữ liệu

Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bằng các cách thức tự động hoặc thủ công, trong phạm vi và cho các mục đích được đề cập đến tại Chính Sách này.

Chúng Tôi Thu Thập, Sử Dụng, Lưu Trữ, Chia Sẻ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân Dựa Trên Những Căn Cứ Pháp Lý Nào

 1. Sự đồng ý của bạn ("Sự Đồng Ý");
 2. Sự cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn ("Hợp Đồng");
 3. Mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bạn hoặc người khác trong trường hợp khẩn cấp ("Tính Mạng & Sức Khỏe");
 4. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân của bạn từ các hoạt động công cộng mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn ("Hình Ảnh Công Cộng");
 5. Nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật ("Tuân Thủ").

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích và dựa trên các căn cứ pháp lý nêu dưới đây:

 1. Cung cấp các website của GSV hoặc các ứng dụng của GSV và các sản phẩm, dịch vụ liên quan cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Để đánh giá và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới và cải thiện, quản lý hệ thống làm việc;
  • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản người dùng, xác minh danh tính người dùng;
  • Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của bạn khi bạn Tương Tác với chúng tôi;
  • Truy cập thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn để hiểu rõ sở thích của bạn và cải tiến trải nghiệm khách hàng của bạn, ví dụ, bằng cách cung cấp cho bạn nội dung đã được tùy chỉnh và các đề nghị phù hợp với sở thích cá nhân của bạn;
  • Thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà GSV hoặc các bên khác có liên quan có với bạn (ví dụ, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán trực tuyến và cung cấp sản phẩm và dịch vụ);
  • Cho phép chúng tôi hiểu rõ mối quan tâm và sở thích của bạn để các website của GSV hoặc các ứng dụng của GSV có thể được thiết kế theo nhu cầu của bạn;
  • Đáp ứng các yêu cầu của bạn, ví dụ như gửi cho bạn tài liệu quảng cáo, định vị nhà phân phối gần nhất của GSV, hoặc thu xếp một dịch vụ cho bạn liên quan đến các sản phẩm của GSV; hỗ trợ bạn mua xe hoặc sử dụng dịch vụ do GSV hoặc nhà phân phối cung cấp; hỗ trợ bạn tham gia hoặc nhận các phần thưởng, giải thưởng tại các chương trình khuyến mại, sự kiện, chương trình, cuộc thi do GSV hoặc nhà phân phối tổ chức;
  • Thông báo cho các nhà phân phối và chi nhánh của GSV về bất kỳ dịch vụ, hoặc lịch hẹn khác liên quan đến bạn hoặc sản phẩm của GSV của bạn; và trả lời các câu hỏi và các khiếu nại từ người dùng.

Căn cứ pháp lý: Hợp Đồng, Sự Đồng Ý.

 1. Đo lường, hỗ trợ, duy trì và cải thiện các website, các ứng dụng của GSV và các sản phẩm, dịch vụ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Quản lý các tài nguyên website của GSV hoặc ứng dụng của GSV;
  • Cải tiến và tối ưu hóa các website của GSV hoặc các ứng dụng của GSV và các sản phẩm và dịch vụ của GSV;
  • Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
  • Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của GSV;
  • Thông báo về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng;
  • Yêu cầu bạn đưa ra ý kiến hoặc tham gia các cuộc khảo sát (có thể do chúng tôi hoặc một bên thứ ba tiến hành) về phương tiện, sản phẩm dịch vụ và các nhà phân phối của chúng tôi; và
  • Đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, tìm phương hướng cải thiện và phát triển các website, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ.

Căn cứ pháp lý: Sự Đồng Ý.

 1. Nghiên cứu phát triển, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Quản lý các tài nguyên website của GSV hoặc ứng dụng của GSV;

Căn cứ pháp lý: Sự Đồng Ý.

 1. Liên hệ với bạn cho các mục đích nêu trên (trực tiếp bởi GSV hoặc thông qua một công ty cùng Tập Đoàn GS Yuasa, một nhà phân phối được ủy quyền của GSV, một đối tác hoặc nhà phân phối liên quan) qua đường bưu điện, điện thoại, e-mail, tin nhắn hoặc thông báo tự động.
  Căn cứ pháp lý: Hợp Đồng, Sự Đồng Ý.
 2. Lưu trữ nội bộ. Quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác.
  Căn cứ pháp lý: Hợp Đồng, Tuân Thủ.
 3. GSV cũng có thể chuyển đổi Dữ Liệu Cá Nhân thành dữ liệu ẩn danh hoặc nhận dữ liệu từ bên thứ ba dưới dạng không định danh khách hàng trên cơ sở hợp đồng hợp pháp và sử dụng dữ liệu đó (thông thường trên cơ sở đã được tổng hợp), ví dụ để nghiên cứu và phân tích thị trường, nhằm cải tiến các sản phẩm, dịch vụ của GSV, để phân tích xu hướng và đánh giá sự thành công của các chiến dịch quảng cáo.
  Các kỹ thuật phân tích dữ liệu được sử dụng để nghiên cứu hoạt động trực tuyến và lịch sử sở hữu sản phẩm, dịch vụ của bạn để bạn có một trải nghiệm liền mạch hơn khi tương tác với GSV trên mạng cũng như ngoài mạng.
  Thông tin đã được ẩn danh sẽ không còn được xem là Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích của Chính Sách Quyền Riêng Tư này.
 4. Tiếp thị và quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Cung cấp cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin quảng cáo/tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thông tin mang tính thương mại và các thông tin khác, hoặc các đề nghị, đề xuất, chào hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam mà có thể bạn quan tâm qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn, e-mail, mạng xã hội (ví dụ như Facebook), diễn đàn trực tuyến, blog, thông báo tự động và phương thức hoặc nền tảng khác (ví dụ như phương thức điện tử, phương thức online).
  • Trường hợp bạn đã chấp thuận nhận quảng cáo/tiếp thị, bạn sẽ luôn có cơ hội rút lại chấp thuận của mình và hủy đăng ký nhận các bản tin của chúng tôi bằng cách thức theo hướng dẫn của chúng tôi tại từng thời điểm.

Căn cứ pháp lý: Sự Đồng Ý.

 1. Khi cần thiết nhằm tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn:

Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn: Khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền nào tại địa phương hoặc nước ngoài; Khi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra, giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, và các nghĩa vụ khác; Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý; Thực thi các điều kiện, điều khoản hoặc các thỏa thuận khác; Và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Căn cứ pháp lý: Tuân Thủ, Sự Đồng Ý.

 1. Để ngăn chặn và điều tra gian lận, hành vi trái pháp luật, trốn tránh nghĩa vụ hoặc hành vi sai trái mà có thể có hoặc không gây ra bởi hoặc liên quan tới việc cung cấp các dịch vụ của Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam.
  Căn cứ pháp lý: Tuân Thủ, Sự Đồng Ý.
 2. Để bảo vệ khách hàng, người lao động và các cá nhân khác cũng như bảo vệ dữ liệu, bí mật và tài sản của và được ủy thác cho Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam và các bên liên kết của chúng tôi, đồng thời bảo vệ sự an toàn của hệ thống và cơ sở của Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam và các bên liên kết của chúng tôi.
  Căn cứ pháp lý: Tính Mạng & Sức Khỏe, Tuân Thủ, Hợp Đồng, Sự Đồng Ý.
 3. Khi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp và các quyền hợp pháp của GSV, bao gồm nhưng không giới hạn:
  Sử dụng thông tin cho các lý do liên quan đến việc tuân thủ, các quy định của pháp luật, kiểm toán và các khiếu kiện (bao gồm cả việc tiết lộ thông tin này liên quan đến các quy trình pháp lý hoặc kiện tụng) và các yêu cầu về đạo đức và báo cáo về tuân thủ khác.
  Căn cứ pháp lý: Tuân Thủ, Sự Đồng Ý.

Trong trường hợp không trái với pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích khác mà chúng tôi mong muốn hoặc thấy là cần thiết hoặc phù hợp.

Cách Thức Chúng Tôi Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên dưới đây với bất kỳ hoặc tất cả các mục đích như được quy định tại mục Cách thức và Mục đích xử lý dữ liệu nêu trên.

 1. Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân giữa các Công Ty trong Tập Đoàn GS Yuasa
  Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng với các thành viên của tập đoàn GS Yuasa và các công ty cổ đông của chúng tôi. Cho mục đích này, Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến, xử lý tại, hoặc truy cập từ một quốc gia ngoài Việt Nam (ví dụ như Nhật Bản).
 2. Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà phân phối của GSV và bên sửa chữa được ủy quyền
  Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các nhà phân phối của GSV và các bên sửa chữa được ủy quyền tại Việt Nam. Ví dụ, trường hợp bạn đưa ra một yêu cầu trực tuyến về đặt lịch trải nghiệm xe hoặc dịch vụ liên quan đến sản phẩm, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà phân phối GSV tại địa phương liên hệ với bạn để thu xếp đặt lịch trải nghiệm xe hoặc cung cấp dịch vụ vào thời điểm phù hợp.
 3. Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các công ty cung cấp dịch vụ theo hợp đồng
  Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác của GSV, bao gồm nhưng không giới hạn: các đối tác xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; dịch vụ chống rửa tiền; nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với GSV hoặc thay mặt GSV; đối tác bảo hiểm và tài chính. Dữ liệu Cá Nhân của bạn cũng có thể được chia sẻ với các bên thứ ba là cố vấn, chuyên gia, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ của các công ty trong Tập Đoàn GS Yuasa.
 4. Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các tổ chức khác hoặc các bên khác

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho (những) người sử dụng và (những) chủ sở hữu khác (cho dù vào thời điểm hiện tại hay trong tương lai) của ắc quy mang nhãn hiệu GS của bạn,các thông tin về việc bảo hành, lịch sử bảo dưỡng và các thông tin khác (nếu có) liên quan đến sản phẩm mang nhãn hiệu GS đó nếu chúng tôi thấy điều này là cần thiết để tạo điều kiện cho việc sử dụng sản phẩm mang nhãn hiệu GS và/hoặc các ứng dụng (app) của Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các bên thứ ba nếu chúng tôi có trách nhiệm tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hoặc nếu chúng tôi thấy điều này là cần thiết để chúng tôi bảo vệ các quyền, tài sản và sự an toàn của GSV, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các cơ quan chính phủ và/hoặc người thực thi pháp luật nếu pháp luật có yêu cầu hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi phù hợp với pháp luật hiện hành.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các bên mua tiềm năng hoặc thực tế trong trường hợp GSV, hoặc bất kỳ bộ phận nào của tập đoàn GS Yuasa, bán bất kỳ mảng hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể giữ lại một bản sao của thông tin này.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho (các) bên liên quan trong trường hợp phá sản, sáp nhập, mua lại, hoặc tái cơ cấu liên quan đến GSV, và Dữ Liệu Cá Nhân/thông tin của bạn có thể được bán hoặc chuyển nhượng như một phần của giao dịch đó. Chúng tôi cũng có thể giữ lại một bản sao của thông tin này.

Lựa Chọn và Các Quyền và Nghĩa Vụ của Bạn

 1. Quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu

Bên cạnh quyền được đồng ý, được thông báo về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, và thực hiện các quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật dân sự, bạn có quyền tự mình thực hiện bằng cách đăng nhập vào tài khoản hoặc yêu cầu GSV theo thông tin liên hệ tại mục Liên Hệ Với Chúng Tôi dưới đây để:

  • Xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
  • Rút lại sự đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình (trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý trên cơ sở sự đồng ý);
  • Hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình;
  • Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho bản thân;
  • Phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của mình hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị; và
  • Xóa Dữ Liệu Cá Nhân.

Những quyền này có thể bị giới hạn, ví dụ, nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân về một người khác, hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi hủy bỏ thông tin mà chúng tôi phải giữ lại theo yêu cầu của pháp luật hoặc có các lợi ích hợp pháp để giữ lại, hoặc yêu cầu của bạn bị hạn chế thực hiện theo quy định của pháp luật.

 1. Các nghĩa vụ của bạn

Bên cạnh các quyền nêu trên, bạn, với tư cách là chủ thể dữ liệu, còn có các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác và cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

GSV sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của bạn với quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân cũng như Chính Sách này. Bạn đồng ý sẽ bồi thường thiệt hại và giữ GSV vô hại và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các hành vi không tuân thủ của bạn với quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân cũng như với Chính Sách này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không được mạo danh cá nhân khác khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi, và chỉ cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của người khác cho chúng tôi khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu)

 1. Đưa ra đánh giá và chia sẻ suy nghĩ của bạn

Khi sử dụng các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin qua các mạng xã hội như Facebook và Twitter. Ví dụ, bạn có thể ‘thích’, ‘chia sẻ’ hoặc đưa ra đánh giá về các dịch vụ của chúng tôi. Khi làm điều này, Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được hiển thị cho các nhà cung cấp của các mạng xã hội đó và/hoặc những người dùng khác của họ. GSV không chịu trách nhiệm đối với quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình. Bạn có trách nhiệm cài đặt bảo mật phù hợp trên các tài khoản mạng xã hội của mình để quản lý cách thông tin của mình được sử dụng và chia sẻ trên các mạng xã hội đó.

Quảng cáo và Tiếp thị

Chúng tôi sẽ xin sự đồng ý của bạn để sử dụng những Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho mục đích quảng cáo, tiếp thị. Nếu bạn không muốn chúng tôi gửi cho bạn thông tin quảng cáo/tiếp thị, hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để lập hồ sơ liên quan đến việc quảng cáo/tiếp thị, hoặc gửi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo/tiếp thị, bạn có thể yêu cầu chúng tôi không thực hiện điều này, vào bất kỳ thời điểm nào, bằng cách:

 • Trả lời một e-mail quảng cáo/tiếp thị bằng cách bấm phím ‘hủy đăng ký’;
 • Bằng việc thay đổi các cài đặt về quyền riêng tư trong một ứng dụng (nếu có trên ứng dụng);
 • Bằng cách liên hệ với chúng tôi;
 • Bằng cách tuân theo các chỉ thị từ chối hoặc hủy đăng ký được nêu trong các thư từ liên lạc liên quan của chúng tôi;
 • Bằng cách khác theo hướng dẫn của chúng tôi tùy từng thời điểm.

Lưu Trữ và Bảo Vệ Dữ Liệu, Thời Gian Lưu Trữ

 1. Lưu Trữ và Bảo Vệ Dữ Liệu

Chúng tôi sẽ bảo vệ nghiêm ngặt Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Chúng tôi có các biện pháp bảo vệ hợp lý về kỹ thuật và vật lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập. Tuy nhiên, xin bạn lưu ý rằng mặc dù chúng tôi có tiến hành các bước hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, không có biện pháp bảo vệ nào là an toàn 100% và chúng tôi không thể bảo đảm về việc Dữ Liệu Cá Nhân của bạn là an toàn, ví dụ như trước các hành vi truy cập và sử dụng trái phép Dữ Liệu Cá Nhân từ tin tặc (hacker).

Một số biện pháp bảo vệ chính của chúng tôi là: (a) chúng tôi hạn chế việc truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên cơ sở "cần phải biết" và chỉ cho mục đích đã được báo trước; (b) chúng tôi giám sát việc truy cập hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng sai Dữ Liệu Cá Nhân; (c) chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát công nghệ đối với các hệ thống thông tin của chúng tôi, như tường lửa, xác minh người dùng, mã hóa dữ liệu, và phân chia vai trò, hệ thống & dữ liệu.

Nếu bạn có mật khẩu cá nhân cho phép bạn truy cập một số phần thuộc các website của chúng tôi hoặc bất kỳ cổng truy cập, ứng dụng (app) hoặc dịch vụ nào khác mà chúng tôi điều hành/quản lý, bạn đừng quên trách nhiệm của bạn về việc bảo mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ người nào khác.

 1. Thời Gian Lưu Trữ

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đến chừng nào mà chúng tôi còn cần các dữ liệu đó để thực hiện các mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân được nêu tại Chính Sách này, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. Khi kết thúc thời hạn lưu trữ hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp, chúng tôi có thể, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi và phù hợp với quy định của pháp luật, thực hiện các bước để hủy bỏ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân đó dưới dạng ẩn danh trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác.

Các đường dẫn tới các website hoặc ứng dụng của bên thứ ba

Website hoặc ứng dụng của chúng tôi, vào từng thời điểm, có thể chứa các đường dẫn tới hoặc từ các website của mạng lưới các đối tác của chúng tôi, các công ty quảng cáo và các công ty cùng tập đoàn. GSV không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với website hoặc ứng dụng của GSV. Khi truy cập một website của bên thứ ba hoặc tải một ứng dụng của bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phải bảo đảm rằng bạn đã đọc thông báo về quyền riêng tư và các điều khoản và điều kiện pháp lý áp dụng đối với website hoặc ứng dụng đó.

Cập nhật Chính Sách này

Chính Sách này có thể được cập nhật định kỳ. Theo đó chúng tôi sẽ cập nhật ngày tháng ở phần đầu của Chính Sách này và khuyến khích bạn kiểm tra các thay đổi đối với Chính Sách này được công bố trên website của GSV. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể chủ động thông báo cho bạn về các hoạt động xử lý dữ liệu cụ thể hoặc các thay đổi quan trọng đối với Chính Sách này cũng như xin sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó, nếu pháp luật hiện hành có yêu cầu.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính Sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam

Địa chỉ: Số 18, Đường số 3, KCN Việt Nam – Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Email: adminbd@gsbattery.vn

Số điện thoại: 02743756360