Chính sách CSR và Bộ Quy tắc Ứng Xử của GSV

Thư từ Tổng Giám Đốc

Các giá trị cốt lõi mà chúng ta cùng chia sẻ và niềm tin của chúng ta đối với sự sáng tạo, sự cam kết và trách nhiệm phản ánh văn hóa công ty của Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam (gọi tắt là “Công ty” hoặc là “GSV”). Yếu tố cốt lõi trong văn hóa công ty của chúng ta là việc hành xử có đạo đức và sự chính trực không thể tranh cãi. Uy tín của chúng ta trong việc hành xử có đạo đức và chính trực là một trong những tài sản có giá trị nhất của công ty. Đó chính là kết quả của các hoạt động hàng ngày của chúng ta và do đó là một phần không thể thiếu trong những nỗ lực để mang lại thành công và giá trị bền vững của chúng ta.

Mỗi người trong số chúng ta đều chịu trách nhiệm cá nhân trong việc giúp Công ty duy trì uy tín của Công ty trong việc hành xử có đạo đức và sự chính trực không thể tranh cãi ở mức độ cao nhất. Ban giám đốc Công ty đã ban hành Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Công ty nhằm mục đích hỗ trợ tất cả chúng ta trong việc đảm bảo các chuẩn mực ứng xử đạo đức và tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn bắt buộc và chính sách công ty ở mức cao nhất. Các bạn hãy dành thời gian đọc kỹ Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Công ty và tiếp tục áp dụng các nguyên tắc này vào công việc hàng ngày của mình. Tôi trông cậy vào các bạn trong việc đảm bảo sẽ cam kết và tuân thủ những nguyên tắc nêu trong Quy Tắc Ứng Xử của Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam.

1. Mục tiêu

Với Bộ Quy Tắc Ứng Xử này, chúng ta hướng tới mục tiêu đảm bảo sự thành công lâu dài và bền vững của Công ty thông qua cách hành xử đúng mực của mỗi một công nhân viên. Nguyên tắc chủ yếu là mỗi chúng ta cư xử như những cá nhân trung thành, trung thực và có động lực và là người tự chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình.

2. Hiệu lực

Bộ Quy Tắc Ứng Xử này được áp dụng bắt buộc đối với tất cả các công nhân viên trong Công ty, trong các nhà thầu hoặc các nhà cung cấp thực hiện các công việc cho Công ty hay trong các công ty con của các công ty đó. Một số đối tượng được quy định trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử này có thể được chi tiết hóa trong các tài liệu hướng dẫn cụ thể khác. Công nhân viên không tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử này có thể phải chịu các hình thức kỷ luật, trong đó có việc bị sa thải.

Chúng ta cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh một cách bền vững và có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Trong khi tiến hành các hoạt động, chúng ta tính toán đến việc sử dụng hiệu quả năng lượng và nguyên vật liệu cũng như việc vứt bỏ các loại rác thải không thể tái chế một cách an toàn và có trách nhiệm, tiết kiệm chất lượng không khí, tiết kiệm chất lượng nước và hạn chế tiêu thụ (khí thải và mùi).

3. Cách hành xử trong Công việc

a) Chúng ta tuân thủ nghiêm túc pháp luật và các tiêu chuẩn bắt buộc

Các nhân viên phải biết và tuân thủ pháp luật tại các thị trường nơi Công ty có hoạt động kinh doanh. Việc tuân thủ tất cả các luật và quy định tại các nước mà Công ty hoạt động và các quy định của Quy Tắc Ứng Xử này cũng như các chính sách và hướng dẫn có liên quan khác là một điều kiện tuyển dụng đối với tất cả các công nhân viên.

b) Chúng ta tôn trọng và tuân thủ luật chống độc quyền và cạnh tranh

Sự tồn tại của luật cạnh tranh và luật chống độc quyền là để đảm bảo sự cạnh tranh tự do và cởi mở trên thị trường – đây là một nguyên tắc mà Công ty hoàn toàn ủng hộ.

Ví dụ về các hành vi bị cấm bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:

- Thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh nhằm ấn định giá, hạn chế bán hàng hay phân chia lãnh thổ;

- Trao đổi thông tin bí mật với đối thủ cạnh tranh;

- Thỏa thuận với nhà phân phối/ đại lý bán hàng nhằm ấn định giá bán lại cũng như các biện pháp hạn

chế việc bán lại khác liên quan tới lãnh thổ và/ hoặc khách hàng;

- Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

c) Chúng ta bảo vệ tài sản trí tuệ của mình

Tài sản trí tuệ giúp chúng ta tạo ra các giải pháp độc đáo làm chúng ta khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và khiến chúng ta trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản của công ty được tạo thành từ những ý tưởng sáng tạo dẫn đến sự cải tiến và tiến bộ trong các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của chúng ta. Các loại tài sản trí tuệ phổ biến nhất là các phát minh, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền của chúng ta.

Các tài sản trí tuệ mà chúng ta phát triển cho Công ty đều thuộc về Công ty. Chúng ta phải tỉnh táo trong việc xác định các tài sản trí tuệ, phải tiến hành các hành động thích hợp để bảo vệ các tài sản đó và đảm bảo rằng các tài sản đó chỉ được sử dụng vì lợi ích của Công ty.

d) Chúng ta bảo vệ và coi trọng tài sản công ty

Là công nhân viên của Công ty, chúng ta được quyền sử dụng các tài sản của công ty như máy tính, điện thoại di động v.v... Nếu không có quy định khác thì các tài sản của công ty sẽ chỉ được sử dụng vì mục đích công việc chính đáng của công ty và không vì lợi ích cá nhân.

e) Chúng ta giữ bí mật các thông tin liên quan

Công ty có nhiều loại thông tin mật mà người ngoài công ty không biết hoặc không được cung cấp và các thông tin đó có thể rất có giá trị với các đối thủ cạnh tranh. Một số ví dụ về các thông tin này bao gồm các bí quyết kỹ thuật, dữ liệu nghiên cứu và phát triển, phương pháp sản xuất, số liệu chi phí, kế hoạch và chiến lược kinh doanh, thông tin nhân viên, danh sách khách hàng, thông tin tài chính và các mã nguồn phần mềm. Các thông tin đó là những tài sản quan trọng của công ty.

Chúng ta phải tiến hành các hành động thích hợp để bảo vệ các thông tin đó và không được tiết lộ chúng cho người ngoài công ty, trừ trường hợp trong các giao dịch kinh doanh đã được phê duyệt. Công ty sẽ kiên quyết truy cứu mọi trường hợp tiết lộ trái phép thông tin bí mật. Chúng ta vẫn có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin ngay cả khi không còn làm việc cho Công ty.

f) Chúng ta tôn trọng quyền sở hữu của người khác

Chúng ta tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và không thu thập thông tin mật của người khác bằng cách thức không phù hợp hay tiết lộ những thông tin đó khi chưa được phép.

g) Chúng ta đảm bảo an toàn cho dữ liệu và tuân thủ luật về quyền riêng tư về dữ liệu

Chúng ta bảo mật và bảo vệ sự nguyên vẹn của dữ liệu, kể cả dữ liệu về nhân viên và khách hàng, bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức. Chúng ta tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu.

h) Chúng ta nghiêm cấm giao dịch nội gián

Cấm các giao dịch nội gián, cấm công bố các thông tin trọng yếu chưa được công bố. Chúng ta chia sẻ lợi ích chung trong việc cấm giao dịch nội gián và bằng cách đó bảo vệ danh tiếng của công ty.

i) Chúng ta sử dụng e-mail và Internet một cách phù hợp

Việc sử dụng các công cụ làm việc như email và internet và truyền thông xã hội (social media) có thể dẫn đến hậu quả pháp lý cho công ty và cá nhân công nhân viên. Nội dung các email và tài liệu mà chúng ta soạn thảo cũng như các dữ liệu chúng ta truy cập qua internet phải luôn thích hợp. Không được sử dụng email, internet và truyền thông xã hội để truy cập hay phổ biến các nội dung phi pháp hay có tính công kích, gây rối hoặc phân biệt đối xử, ví dụ như tài liệu khiêu dâm. Email, internet và truyền thông xã hội chỉ được sử dụng vào mục đích công việc chính đáng, trừ khi có quy định đặc biệt khác.

j) Không dính líu đến tội phạm có tổ chức

- Chúng ta sẽ không cung cấp bất kỳ hình thức lợi ích nào vượt quá quyền của cổ đông bình thường cho bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào liên quan đến tội phạm có tổ chức.

- Chúng ta sẽ cắt đứt kinh doanh hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác với các cá nhân và tổ chức có dấu hiệu hỗ trợ cho tội phạm có tổ chức.

k) Tuân thủ pháp luật để kiểm soát quỹ chính trị

Chúng ta sẽ không đóng góp cho các quỹ chính trị, đổi lại yêu cầu một số lợi thế kinh doanh, chẳng hạn như mua lại hoặc duy trì giao dịch, hoặc tiếp cận thông tin không tiết lộ. Ngoài ra, chúng ta sẽ tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của mỗi quốc gia và khu vực nơi chúng ta hoạt động trước khi đóng góp chính trị.

4. Cách hành xử đối với nhân viên và đồng nghiệp

a) Chúng ta coi nhân viên là chìa khóa thành công

Nhân viên là huyết mạch của Công ty. Chúng ta chia sẻ các thông tin liên quan và cùng làm việc theo nhóm. Chúng ta tin vào việc phải luôn đối xử với nhau một cách tôn trọng và bình đẳng và chúng ta trân trọng sự khác biệt giữa các cá nhân.

b) Chúng ta tránh xung đột lợi ích

Nhân viên phải trung thành với Công ty. Mỗi nhân viên phải xác định sớm những lợi ích cá nhân có thể dẫn tới xung đột với lợi ích của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp. Các trường hợp xung đột lợi ích bao gồm việc trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc cho đối thủ cạnh tranh của Công ty, ký hợp đồng với người thân, là thành viên trong Ban Giám đốc của đối thủ cạnh tranh - hoặc có nhân viên hoặc thành viên gia đình sở hữu một phần hoặc có cổ phần trong công ty là đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp của Công ty.

c) Chúng ta khuyến khích sự đa dạng trong công ty

Sự đa dạng về ngôn ngữ, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tình trạng sức khỏe và văn hóa được thể hiện trong công ty. Chúng ta khuyến khích sự đa dạng đó như là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của công ty.

d) Chúng ta tôn trọng sự toàn vẹn cá nhân của nhân viên và tôn trọng tính cách cá nhân

- Chúng ta ngăn ngừa việc bắt nạt và quấy rối tình dục bằng cách tuân thủ các quy định có liên quan và kiên quyết trừng phạt những hành vi vi phạm. Chính sách của chúng ta là tạo dựng một môi trường làm việc không có sự quấy rối. Mặc dù “quấy rối” thường được hiểu là quấy rối tình dục, việc quấy rối tại nơi làm việc có thể bao gồm việc quấy rối liên quan đến nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản sắc giới tính, tuổi tác, khuyết tật thể chất của các cá nhân hoặc các hành động không thích hợp hoặc bất hợp pháp khác. Công ty nghiêm cấm hành vi quấy rối và phân biệt dưới mọi hình thức dù là trên phương diện thể chất, ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ.

- Chúng ta sẽ không bỏ qua các hành động sai trái nào làm mất quyền con người của bất kỳ cá nhân nào, bao gồm quấy rối tình dục và áp đặt quyền lực, cũng như làm giảm nhân phẩm của người khác.

- Chúng ta cần nhạy cảm trong cách tiếp cận đồng nghiệp và luôn tôn trọng sự riêng tư cá nhân. Công ty khuyến khích các công nhân viên báo cáo các trường hợp quấy rối với quản lý, hoặc với các Quản lý- Phòng Hành Chánh Nhân Sự công ty bạn nếu phù hợp. Báo cáo của công nhân viên sẽ được giữ bí mật tối đa. Người khiếu nại hay người làm chứng sẽ không bị trả thù vì đã báo cáo trung thực.

e) Tôn trọng quyền lao động

Chúng ta sẽ tôn trọng quyền lao động bao gồm quyền tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể, theo luật pháp của mỗi quốc gia và khu vực nơi chúng ta hoạt động.

f) Cấm lao động cưỡng bức và lao động trẻ em

Chúng ta sẽ không ép buộc lao động, cũng như không sử dụng trẻ em dưới độ tuổi lao động hợp pháp. Hơn nữa, chúng ta sẽ không tha thứ cho lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào.

g) Tránh sự đồng lõa trong lạm dụng nhân quyền

Chúng ta sẽ không trực tiếp hay gián tiếp đồng lõa trong việc lạm dụng nhân quyền.   

5. Cách hành xử về môi trường làm việc

a) Bảo vệ và cải thiện sự an toàn sức khỏe trong môi trường làm việc. Chúng ta sẽ duy trì và cải thiện môi trường từ góc độ sức khỏe và an toàn theo luật pháp và quy định của quốc gia hoặc khu vực nơi công ty hoạt động.

b) Đảm bảo số giờ làm việc phù hợp, đảm bảo mức lương tối thiểu và cấm cắt giảm lương vô lý.

- Chúng ta sẽ cung cấp quản lý để duy trì giờ làm việc phù hợp và sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rối loạn sức khỏe thể chất và tinh thần do làm việc quá sức.

 - Chúng ta sẽ tôn trọng tiền lương tối thiểu theo luật pháp và quy định của mỗi quốc gia hoặc khu vực nơi chúng ta hoạt động và sẽ không tiến hành cắt giảm lương vô lý.

c) Phát triển nguồn nhân lực trung và dài hạn và đánh giá khả năng phù hợp. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp phù hợp với từng khả năng và năng khiếu của từng công nhân viên. Hiệu suất của mỗi công nhân viên sẽ được đánh giá đầy đủ.

d) Tôn trọng cân bằng cuộc sống và công việc. Chúng ta sẽ nỗ lực để tôn trọng các phong cách làm việc đa dạng, để đảm bảo cân bằng cuộc sống và duy trì sức khỏe thể chất của công nhân viên.

e) Cung cấp việc làm và cơ hội làm việc bình đẳng. Chúng ta sẽ cung cấp các cơ hội bình đẳng trong tuyển dụng và thăng tiến, cũng như cấm mọi hình thức đối xử tùy tiện hoặc phân biệt đối xử.

6. Cách hành xử đối với khách hàng

a) Chúng ta đặt khách hàng lên hàng đầu

Khách hàng được đặt ở vị trí trung tâm trong hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng ta muốn khách hàng kể cho bạn bè về những trải nghiệm tốt đẹp của mình với Công ty. Chúng ta luôn giữ lời hứa với khách hàng và muốn họ thấy rằng chúng ta nghiêm túc thực hiện lời hứa. Chúng ta sẽ tiếp tục giúp đỡ từng khách hàng một cho tới khi vấn đề của họ được giải quyết.

b) Chúng ta tiến hành kinh doanh một cách công bằng và không dung thứ hành vi hối lộ

Chúng ta tiến hành kinh doanh một cách ngay thẳng dựa vào những ưu điểm của sản phẩm, dịch vụ và công nhân viên của chúng ta. Việc cố gắng tác động đến khách hàng hay nhà cung cấp bằng cách trả tiền hoặc tặng một món quà khác thường để họ đưa ra quyết định kinh doanh có tính chất thiên vị công ty là không thích hợp và có thể là bất hợp pháp. Kể cả trong trường hợp việc trả tiền hay tặng quà như thế không phải là bất hợp pháp thì điều đó vẫn gây ra hình ảnh không tốt và ảnh hưởng tới uy tín của công ty. Công nhân viên công ty không được phép đưa tiền bất chính (hối lộ hoặc các khoản tiền khác vì các mục đích bất hợp pháp) cho các nhân viên hay quan chức chính phủ, cho khách hàng, hoặc cho các đối tượng khác. Quy định cấm này không chỉ áp dụng đối với việc thanh toán trực tiếp, mà còn đối với các khoản thanh toán gián tiếp được thực hiện dưới mọi hình thức thông qua tư vấn hoặc các bên thứ ba khác.

c) Chúng ta tuân thủ các quy định thương mại quốc tế và biện pháp kiểm soát xuất khẩu

Tùy thuộc vào thị trường và tính chất của sản phẩm, việc xuất khẩu các sản phẩm của chúng ta chịu sự điều chỉnh của các quy định kiểm soát xuất khẩu và các chế tài thương mại. Những quy định mang tính hạn chế đó có tác động cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu hoặc yêu cầu phải có giấy phép hoặc thông báo của cơ quan chức năng. Việc không tuân thủ theo các quy định về thương mại quốc tế đặt các cá nhân và cả công ty trước nguy cơ phải chịu các khoản phạt đáng kể, bị tước bỏ các ưu đãi xuất khẩu và bị phạt tù (đối với cá nhân vi phạm).

d) Kiểm soát hàng giả: Tất cả các đối tác và nhân viên của công ty không được mua / hoặc cung cấp nguyên liệu / sản phẩm giả cho khách hàng. Nếu phát hiện ra các hàng giả trên thị trường, vui lòng thông báo cho công ty ngay lập tức. Đào tạo & kiểm soát các dấu hiệu nhận biết của hàng chính hãng để phát hiện ra các hàng giả.

- Tối đa hóa nguồn cung cấp các vật tư chính hãng có nguồn gốc xác thực.

- Mua hàng từ các nguồn đáng tin cậy.

- Đảm bảo tính xác thực và sự phù hợp của các hàng hóa mua vào.

- Kiểm soát hàng được xác định là giả mạo.

- Báo cáo hàng giả cho những người có thể là người tiêu dùng và cho cơ quan điều tra của Chính phủ.

e) Tập trung vào an toàn và chất lượng

Chúng ta sẽ giải quyết để ưu tiên an toàn và chất lượng trong suốt quá trình kinh doanh của chúng ta. Với mục đích này, chúng ta sẽ cố gắng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn để duy trì và cải thiện chất lượng hài lòng cho khách hàng, thông qua tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng ta là nghiên cứu & phát triển, thiết kế, mua sắm, sản xuất, bán hàng và dịch vụ hậu mãi sau bán hàng.

f) Tạo điều kiện để thông tin an toàn có thể tiếp cận

Chúng ta làm rõ thông tin an toàn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Thông tin an toàn bao gồm hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm, truyền thông cổng thông tin web, v.v. Chúng ta sẽ cung cấp thông tin an toàn cho khách hàng cũng như cho bất kỳ bên liên quan nào khác liên quan đến thương mại hóa sản phẩm và dịch vụ của chúng ta.

g) Giải pháp trong trường hợp tai nạn sản phẩm

Chúng ta giải quyết để ngăn chặn các ảnh hưởng phát sinh theo mức độ thiệt hại của tai nạn cũng như phản ứng nhanh chóng trong trường hợp tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta.

Ngoài ra, chúng ta sẽ điều tra và đối chiếu thực tế tương đối, nghiên cứu về quan hệ nhân quả, lập báo cáo cần thiết về những điều này trong và ngoài nhóm công ty của chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ công bố thông tin để thực hiện các bước phòng ngừa.

 7. Cách hành xử về môi trường toàn cầu

a) Thúc đẩy bảo vệ môi trường

- Chúng ta sẽ đánh giá tác động môi trường do hoạt động kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của mình; phấn đấu bảo vệ môi trường (bao gồm ngăn ngừa ô nhiễm) thông qua việc tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải nhà kính, sử dụng hiệu quả nguyên liệu thô và nước cũng như giảm thiểu và tái chế chất thải; và nhằm mục đích gia tăng chất lượng môi trường của mình thông qua việc cải tiến liên tục các khía cạnh này.

- Chúng ta sẽ giải quyết để giảm gánh nặng môi trường do các hoạt động được tiến hành ở từng giai đoạn của vòng đời sản phẩm và dịch vụ, từ khi thu mua nguyên liệu thô, phát triển và thiết kế/hình thành ý tưởng, sản xuất, vận chuyển, sử dụng, cho đến xử lý hết hạn sử dụng và thải loại sau cùng.

- Chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu về môi trường tương ứng để tuân thủ luật pháp và quy định về môi trường. Ngoài ra, nếu cần thiết, chúng ta sẽ tập trung phát triển quản lý rủi ro môi trường với sự kiểm soát hoạt động theo các tiêu chuẩn quản lý tự nguyện và để ngăn ngừa tai nạn có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường.

b) Cung cấp các sản phẩm quan tâm đến môi trường

Chúng ta sẽ đóng góp phát triển một xã hội có ý thức cao về môi trường thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đúng với các yêu cầu về môi trường.

8. Cách hành xử với công chúng và cộng đồng địa phương

a) Chúng ta thông tin chính xác và kịp thời cho công chúng và cộng đồng địa phương. Chính sách của công ty là phải công bố thông tin một cách đầy đủ, công bằng, chính xác, kịp thời và dễ hiểu trong các báo cáo và các tài liệu khác được cung cấp cho công chúng. Chỉ Tổng Giám Đốc và những người được Tổng Giám Đốc chỉ định mới có quyền thay mặt công ty phát biểu trước công chúng.

b) Xây dựng mối quan hệ tốt hơn với cộng đồng địa phương. Đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta là thành viên của cộng đồng và chúng ta mong muốn hợp tác cùng với cộng đồng địa phương, đó là nền tảng của chúng ta. Chúng ta sẽ tôn trọng văn hóa và phong tục địa phương.

c) Sử dụng nguồn nhân lực địa phương. Chúng ta sẽ tích cực áp dụng nguồn nhân lực địa phương trong các hoạt động kinh doanh của các chi nhánh bên ngoài và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng ta.

9. Cách hành xử đối với nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh

a) Chúng ta tôn trọng lợi ích của các đối tác kinh doanh

Các đối tác kinh doanh của chúng ta nhìn chung đều có lợi ích thương mại lâu dài trong mối quan hệ kinh doanh với Công ty. Chúng ta tôn trọng điều này và cùng hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Chúng ta trông đợi các đối tác kinh doanh và các nhà cung cấp của công ty không chỉ tuân thủ luật pháp và các quy tắc kinh doanh quốc tế phổ biến mà còn phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.

b) Chúng ta thận trọng khi nhận quà từ hay tặng quà cho đối tác kinh doanh

Trong khi giao dịch với các đối tác kinh doanh hay nhà cung cấp, chúng ta thỉnh thoảng được tặng quà và/ hoặc những những vật phẩm mang tính chất giải trí. Chính sách của Công ty là chúng ta không được nhận hay tặng các món quà có giá trị cao hơn mệnh giá được quy định cụ thể trong các hướng dẫn chi tiết (nếu có). Trong mọi trường hợp, quà tặng không được hiểu là việc chấp thuận một nhà cung cấp hay một mối quan hệ kinh doanh.

c) Đảm bảo trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng của chúng ta

Thúc đẩy mua sắm có trách nhiệm. Chúng ta sẽ chia sẻ hướng dẫn mua sắm có trách nhiệm giữa các nhà cung cấp của mình, sau đó chú trọng thúc đẩy mua sắm có trách nhiệm khi hợp tác, nhằm đảm bảo trách nhiệm xã hội của mình trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

10. Cách hành xử đối với các đối thủ cạnh tranh

Chúng ta cam kết cạnh tranh công bằng: Các đối thủ cạnh tranh của chúng ta có các lợi ích kinh doanh chính đáng. Chúng ta cũng vậy. Công ty tốt nhất sẽ là công ty chiến thắng. Khách hàng phải được hưởng lợi từ sự cạnh tranh đó, chính vì vậy mà việc cạnh tranh phải công bằng.

11. Làm thế nào để được giúp đỡ

Mặc dù Bộ Quy Tắc Ứng Xử này thiết lập ra một khung ứng xử nhưng bản thân Bộ Quy Tắc không thể bao hàm hết tất cả các tình huống có thể xảy ra. Trong các vấn đề có liên quan tới luật pháp, lập trường của Công ty luôn rõ ràng và hiển nhiên, đó là chúng ta phải tuân theo pháp luật. Công ty khuyến khích các nhân viên báo cáo ngay lập tức các trường hợp nghi ngờ có vi phạm.

12. Đường Dây Nóng Về Tuân Thủ Quy Tắc Ứng Xử

Đường Dây Nóng Về Tuân Thủ Quy Tắc Ứng Xử của chúng tôi cho phép các công nhân viên của Công ty trên khắp đất nước Việt nam hoặc thế giới gọi tới để bày tỏ quan ngại về những trường hợp vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử này. Các chuyên gia độc lập sẽ trả lời điện thoại và chuyển báo cáo tới người có trách nhiệm trong Công ty để tiến hành điều tra thêm. Các công nhân viên có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình xử lý các vụ việc đã báo cáo.

Báo cáo của bạn sẽ được giữ bí mật tối đa. Người khiếu nại và người làm chứng sẽ không bị trả thù vì đã báo cáo trung thực.

Số Điện Thoại: (+84) (0274) 3756 360

Email: legal@gsbattery.vn

13. Thông qua

Bộ Quy Tắc Ứng Xử này đã được Ban Giám đốc Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam thông qua vào ngày 10 tháng 07 năm 2018.

Sửa đổi bổ sung lần 1 ngày: 17 tháng 01 năm 2020

Sửa đổi bổ sung lần 2 ngày: 07 tháng 07 năm 2020