Cơ hội nghề nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, hiện tại GS Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các bộ phận sau:
STT Chức danh Nơi làm việc Thời hạn Chi tiết
1 Nhân viên phòng sản xuất (18/05/2017) Bình Dương 30/06/2017 Xem
2 Nhân viên Nhân sự (18/05/2017) Bình Dương 30/06/2017 Xem