Cơ hội nghề nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, hiện tại GS Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các bộ phận sau:
STT Chức danh Nơi làm việc Thời hạn Chi tiết