MF Battery GTZ7V (12V-6Ah)

Code:GTZ7V

Thông tin sản phẩm

Item model  GTZ5S
Voltage:  12V
Capacity:  3.5Ah
Product Dimensions (Length x Width x Height)  113 x 70 x 85 (mm)
Using for: YAMAHA: NXV