MF Battery GTZ6V (12V-5Ah)

Code:GTZ6V
Bình điện xe máy GS GTZ6V dành cho xe Honda, Yamaha

Technical Details

 Item model :  GTZ6V
 Voltage :  12V
Capacity :  5Ah
Product Dimensions (Length x Width x Height) :  113 x 70 x 105 (mm)
Using for: :
  • Honda:
    + Scooter with Idling Stop: Air blade, Click, Vision, SH Mode, SH, PCX.
  • Yamaha: :
    + Scooter: Janus.
  • Suzuki:
    + Scooter:: Impulse.