SẢN PHẨM ẮC QUY XE GẮN MÁY GS-YUASA ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NHÃN XANH

   Ngày 1 tháng 11 năm 2016 đánh dấu sự kiện quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh nói chung cũng như hoạt động bảo vệ môi trường nói riêng khi sản phẩm ắc quy xe gắn máy của GSV chính thức được Tổng cục môi trường chứng nhận nhãn sinh thái theo chứng nhận số 1634/QĐ-TCMT-2016.

   Nhãn sinh thái còn được gọi là Nhãn xanh Việt Nam, được triển khai từ năm 2009 với mục tiêu hướng đến các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường. Nhãn sinh thái hiện diện cho mục tiêu kinh doanh xanh và tiêu dùng xanh nhằm xây dựng cho mục tiêu chung bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

   Nhãn sinh thái là niềm tự hào đồng thời cũng là thách thức to lớn để GSV thực hiện lời cam kết với môi trường “Gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội, cộng đồng” tạo ra những sản phẩm chất lượng, thân thiện môi trường cùng với việc thiết lập các điểm thu hồi tại Tp. HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Tháp… vì một Việt Nam phát triển bền vững.


Chứng nhận Nhãn xanh cho bình ắc quy xe gắn máy GS và Yuasa


Điểm thu hồi ắc quy GS tại Tp. HCM
Trang 1 / 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 »