ẮC QUY GS CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG GẶP THIÊN TAI

   Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ những khó khăn với cộng đồng, tháng 11 Công đoàn và Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai với tổng số tiền là 64.250.000 VNĐ.

   Xuất phát từ trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với xã hội, cộng đồng, GSV đã tài trợ 50.000.000 đồng cho đồng bào miền Trung gặp thiên tai thông qua Quỹ Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, Công đoàn Công ty đã quyên góp 14.250.000 VNĐ thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương từ sự ủng hộ của toàn thể công nhân viên.

   Đây là hoạt động ý nghĩa đối với mỗi một doanh nghiệp luôn hướng tới không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tinh thần sẻ chia trong cộng đồng người Việt Nam.

 

Trang 1 / 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 »