MF Battery 105D31R (12V-90Ah)

Code:105D31R
Bình điện ô tô, bình điện xe tải chất lượng Nhật Bản GS 105D31R

Technical Details

 Item model :  105D31R
 Voltage :  12V
Capacity :  90Ah (20HR)/72Ah (5HR)
Product Dimensions (Length x Width x Height x Total Height) :  303 x 171 x 200 x 225 (mm)
Using for: :
  • KIA: K2700/ K3000.
  • LEXUS: LS460L .

Page 2 of 3 « 1 2 3 »